Modlitba k svatému markovi

Markovo evangelium se jako hlas lva má nést nad pouští našich nevěrností a vést nás na správnou cestu. S otevřeným srdcem poprosím Ducha svatého, abych otevřel kapitolu, kterou mne chce on sám oslovit a po jejím přečtení budu o ní rozjímat.
 
Bože, Tys povolal svatého evangelistu Marka, aby hlásal radostnou zvěst spásy; 
veď nás, ať se věrně držíme tohoto poselství a následujeme Tvého Syna. 
Neboť On s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
 
 

Kontakt

Římskokatolická farnost Ostrava - Heřmanice K Návsi 176/6
Ostrava - Heřmanice
713 00
P. Leoš Ryška, SDB - farář
mobil 604 273 123
ryska@telepace.cz